CursusPlanner | Osiris Gegevens wijzigen | OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON"

Onderwijs

Proton is niet alleen een gezelligheidsvereniging, maar in de eerste plaats een departementsvereniging waarbinnen onderwijs een belangrijke rol speelt. Zo organiseren we onder andere lezingen en excursies. Op deze site hebben we oude tentamens om mee te oefenen. We helpen mee bij de open dagen en meeloopdagen, we regelen bijles voor middelbare scholieren. Proton is ook betrokken bij de medezeggenschapsorganen van het onderwijs en de faculteit. De commissaris onderwijszaken zit als adviserend lid bij de vergaderingen van het departementsbestuur en heeft nauw contact met de studenten uit de departementsraad en de opleidingscommissie. De studenten in die raden zijn de vertegenwoordigers van alle scheikundestudenten. Bij hen kun je dus altijd klachten of suggesties kwijt. Met klachten over het verloop van bepaalde vakken kun je het beste terecht bij leden van de College Respons Groepen. Deze evalueren samen met een student van de OAC alle vakken. Je kunt ook altijd terecht bij de commissaris onderwijszaken van het bestuur. Over het algemeen wordt er goed naar kritiek geluisterd. Als je echter bij niemand anders gehoor kunt vinden voor een klacht, dan kun je het digitale klachtenformulier invullen. De klacht wordt dan afgehandeld door de decaan.