CursusPlanner | Osiris Gegevens wijzigen | OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON"

Geschiedenis en huisvesting

Geschiedenis

De Utrechtse Chemische Club werd in 1929 opgericht als de studentenvereniging van de toenmalige subfaculteit Scheikunde. Wegens het verlaten van de gematigde houding en het groeien van het politieke karakter verloor de UCC veel van zijn leden en werden maar weinig studiegerelateerde activiteiten uitgevoerd. Binnen de studie Scheikunde was nauwelijks nog iets wat studenten buiten de practica in grotere groepen samenbracht.

Al in 1982 werd dan ook de basis gelegd voor wat zou uitgroeien tot de Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON". Co Venus, Gerrit Bloemendal, Mark Bolech en Renald van Aggelen begonnen in die tijd met het opzetten van enkele feesten voor scheikundestudenten om vervolgens het plan te ontwikkelen tegen gereduceerde prijzen grote hoeveelheden studieboeken in te kopen. Dit initiatief viel in goede aarde en werd, op voorspraak van Gert Pater, financieel medewerker bij de faculteit, door het faculteitsbureau van harte ondersteund. Een startkapitaal werd ter beschikking gesteld en de naam "Proton" werd gebruikt om deze groep studenten aan te duiden. In 1984 werd de eerste boekenbeurs door Proton georganiseerd. Door lidmaatschapsgeld te vragen werd meteen een Protonkas gecreëerd voor het financieren van de feesten.

Een tweede groep studenten was bezig met het opzetten van de Chemograaph, een maandelijkse uitgave die zou uitgroeien tot het verenigingsblad van de U.S.S. Proton en het faculteitsblad voor studenten en medewerkers. Zij probeerden Scheikundestudenten op de hoogte te brengen van onderwerpen die leefden binnen de faculteit, de faculteitsraad en het bestuur.

Op aandringen van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging benaderde het faculteitsbureau vertegenwoordigers van beide groepen met het voorstel de activiteiten te bundelen onder het vaandel van een studievereniging. Destijds kende elke scheikundefaculteit een actieve studievereniging, behalve Utrecht!


14 juli 1986

Op 14 juli 1986 werd de Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging officieel opgericht. Francine van Looij, Rob Bensdorp en Leon Gielgens betraden als het eerste dagelijks bestuur van Proton het kantoor van Notaris Aarts te Utrecht. Renald van Aggelen, Nelleke Boogaard, Erik Hoppebrouwer en Paul Verwer maakten het eerste bestuur van de U.S.S. Proton compleet. Bij de oprichting was speciale aandacht besteed aan artikel 12 uit het huishoudelijk reglement met de strekking dat vertegenwoordig(st)ers van de vereniging namens de vereniging geen uitspraken kunnen doen over zaken waar mogelijkerwijs verdeeldheid over zou kunnen bestaan onder de leden, totdat op een ALV de leden zich over de betreffende zaak hebben uitgesproken. Of sprake is van mogelijke verdeeldheid over de betreffende zaak wordt door het bestuur beoordeeld. Gezien het politieke karakter van de UCC en de desastreuze gevolgen hiervan was het de bedoeling van het oprichtingsbestuur van de U.S.S. Proton om te voorkomen dat de vereniging aan politieke ruzies ten onder zou gaan.

Sinds 1 april 2014 heeft de vereniging nieuwe statuten. Zo is er nu de mogelijkheid om lid te worden van de vereniging op toestemming van de Algemene Ledenvergadering. Dit houdt in dat mensen die de track Molecular Life Sciences volgen lid kunnen worden van de vereniging. Daarnaast hebben de penningmeester en vicepenningmeester ook tekenbevoegdheid gekregen en is er een ontsnappingsclausule toegevoegd voor een eventuele statutenwijziging in de toekomst. De wijziging heeft veel tijd gekost en er waren veel stemmen van de leden voor nodig. Daarom wil het bestuur graag alle leden, en oud-leden die geholpen hebben, bedanken voor hun steun. Op 5 februari 2015 is vervolgens ook het Huishoudelijk Regelement aangepast om weer goed aan te vullen op de veranderde statuten.


Huisvesting

Gedurende de jaren heeft Proton nogal wat verhuizingen mee gemaakt. De Protonkamer is via omzwerving door soms niet meer bestaande gebouwen uiteindelijk op de tweede verdieping van het gloednieuwe Victor J. Koningsbergergebouw terecht gekomen.

De groep studenten die de eerste boekverkopen organiseerden mochten de kamer van Gert Pater gebruiken om de boekverkoop ordelijk te laten verlopen. Dit was in Trans III, het huidige Hugo R. Kruytgebouw, in kamer Z606. Zij verhuisden spoedig naar het F.A.F.C. Wentgebouw, het oude Trans IV, waar het eerste bestuur van Proton gebruik mocht maken van de vergaderkamer van het faculteitsbureau.

Vervolgens ging Proton naar het toenmalige Centrumgebouw Noord (het huidige Sjoerd Groenmangebouw) in verband met de sloop van de oude pre-kliniek en de bouw van het nieuwe Onderwijscentrum. Vanaf 2 september 1987 werd kamer O101 de eerste Protonkamer. In 1993 kreeg de kamer onder andere een nieuwe vloer met dank aan (erelid) Gert Pater. Dhr. P. Hermans, toenmalig directeur van de Faculteit Scheikunde, hielp in 1996 met het realiseren van "Kierewiet". Deze ruimte werd aan de Protonkamer gebouwd om het groeiende aantal actieve leden te kunnen herbergen. Wegens verbouwingen ging de Protonkamer naar N101 ("De Oplossing") en werd Kierewiet voortaan als bestuurskamer gebruikt.

In 2008 kreeg Proton een "tijdelijke" locatie in het F.A.F.C. Wentgebouw, Z011. Met deze verhuizing kreeg de verenigingskamer er niet alleen zo'n 100 vierkante meter bij (vandaar de bijnaam "De Balzaal"), maar ook zat de bevriende Utrechtse Biologen Vereniging - hemelsbreed - slechts 2 meter van Proton.

In april 2011 werd deze enorme kamer verruild voor nieuwe kamers in het Buys Ballotgebouw, 2.81 en 2.82. De kleine maar toch heel gezellige ruimte gaf de kans aan leden om samen te komen en een lekker bakje koffie of thee te drinken of een spelletje met elkaar te doen. Toch bleef Proton daar niet lang zitten.

De meest recente verhuizing van de Protonkamer gebeurde in de zomer van 2015. We zijn nu te vinden in het Victor J. Koningsbergergebouw, 2.04. De iets grotere kamer is zowaar uitgerust met een echt keukentje (met afwasmachine). De bestuurskamer (2.04a) zit weliswaar als een aquarium aan de verenigingskamer vast, maar zorgt er niet voor dat het bestuur en de leden elkaar minder zien. Hiernaast zijn we gelukkig nog steeds buren met de UBV gebleven.