CursusPlanner | Osiris Gegevens wijzigen | OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON"

Proton en onderwijs

Proton is niet alleen een gezelligheidsvereniging, maar in de eerste plaats een departementsvereniging waarbinnen onderwijs een belangrijke rol speelt. We organiseren lezingen en excursies. Op de Protonkamer hebben we tentamenmappen met tentamens van voorgaande jaren en veel tentamens zijn uiteraard ook op deze website te vinden onder "Tentamens". We helpen mee bij de open dagen en meeloopdagen en we regelen bijles voor middelbare scholieren. Proton is ook betrokken bij de medezeggenschapsorganen van het departement Scheikunde. De commissaris onderwijszaken zit als adviserend lid bij de vergaderingen van het departementsbestuur en heeft nauw contact met de studenten uit de departementsadviescommissie (DAC) en de opleidingsadviescommissie (OAC). De studenten in die raden zijn de vertegenwoordigers van alle scheikundestudenten. Bij hen kun je dus altijd klachten of suggesties kwijt. Met klachten over het verloop van bepaalde vakken kun je het beste terecht bij leden van de College Respons Groepen (CRG's). Deze evalueren samen met de OAC alle vakken. Je kunt ook altijd terecht bij de commissaris onderwijszaken van het bestuur. Over het algemeen wordt er goed naar kritiek geluisterd. Als je echter bij niemand anders gehoor kunt vinden voor een klacht, kun je het digitale klachtenformulier invullen. De klacht wordt dan afgehandeld door de decaan.

Op dit deel van de website van Proton kun je links vinden naar handige websites over medezeggenschap en onderwijs, informatie over lopende zaken die van toepassing zijn op het onderwijs van scheikunde en in het archief zijn onder andere notulen te vinden van de afgelopen Studentenoverleggen Scheikunde.

Ben je op zoek naar een plek voor je bachelor- of masterthesis, kijk dan hier voor alle secties binnen Scheikunde.