CursusPlanner | Osiris OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "Proton"

Vereniging

De Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "Proton" is de studievereniging voor scheikunde en Molecular Life Sciences te Utrecht. Het is op 14 juli 1986 opgericht en sindsdien is het een geweldige vereniging geworden die haar leden ondersteunt, hun belangen behartigt en verrijkende en recreatieve activiteiten organiseert. Op dit moment wordt de U.S.S. Proton bestuurd door het 33ste bestuur dat zich onder het motto "Katalytisch" op de leden wil richten. Inmiddels telt Proton dus 32 oud-besturen, die niet alleen de rijke geschiedenis van Proton hebben geschreven, maar ons ook enkele liederen hebben nagelaten. Recentere verenigingsgeschiedenis staat elke twee maanden in onze verenigingsblad De Chemograaph. Mocht u meer informatie willen, dan zijn er verschillende manieren om met ons contact op te nemen.

Omschrijving
Sinds 14 juli 1986 is de Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "Proton" de studievereniging voor scheikundestudenten aan de Universiteit Utrecht. Proton is voortgekomen uit twee afzonderlijke groepen studenten. De ene groep organiseerde een boekenmarkt en feesten. De andere maakte de Chemograaph, een tijdschrift dat studenten en medewerkers op de hoogte hield van de ontwikkelingen binnen de Subfaculteit Scheikunde. Op aandringen van de Koninklijke Nederlandse Chemie Vereniging (KNCV) heeft het subfaculteitsbestuur voorgesteld deze initiatieven samen te brengen in een studievereniging, de U.S.S. Proton.

Tegenwoordig is Proton een bloeiende vereniging en zijn de banden tussen de universiteit en Proton nog steeds hecht. Zo is de commissaris onderwijszaken tevens studentbestuurslid van het Departement Scheikunde en coördineert deze de medezeggenschap binnen de opleiding. Verder organiseert Proton het grootste deel van de introductie van de studie en dragen we actief bij aan de voorlichting voor scholieren.

Met ongeveer 750 leden zijn vrijwel alle scheikundestudenten en Molecular Life Sciences studenten aan de Universiteit Utrecht lid van Proton en het merendeel bezoekt onze activiteiten. De afgelopen jaren is het aantal scheikundestudenten sterk gegroeid en is ook het aantal commissieleden meegegroeid. Deze commissieleden zijn ook steeds meer activiteiten gaan organiseren, die door een erg brede groep studenten bezocht worden.

Activiteiten
Statutair is vastgelegd dat het doel van de vereniging is "de bevordering van de studie van de chemie, het behartigen van de belangen van haar leden en het bevorderen van het contact onder en de samenwerking tussen haar leden, zulks in de ruimste zin". Dit uit zich in de organisatie van een zeer uiteenlopend scala aan activiteiten. Deze activiteiten zijn onder te verdelen in studie-ondersteunende, chemie-gerelateerde en ontspannende activiteiten.

Als studievereniging probeert Proton studenten te ondersteunen bij hun studie. Allereerst verkoopt Proton studiemateriaal, zoals studieboeken tegen gereduceerd tarief, labjournaals, en worden oude tentamens ter beschikking gesteld, waarbij vaak ook uitwerkingen worden gemaakt. Een ander initiatief is de organisatie van leermiddagen voor veel tentamens zodat studenten samen kunnen studeren op de Protonkamer, hierbij ondersteund door ouderejaars studenten die het desbetreffende vak al gehaald hebben. Ook worden studenten voorgelicht over de verschillende mogelijkheden wat betreft secties en buitenlandse stages binnen de opleiding. Ter aanvulling hiervan brengt Proton boekjes uit met ervaringsverhalen over keuzevakken en het onderzoek bij de secties.

De chemie-gerelateerde activiteiten laten zien waar chemici na hun studie zoal terecht kunnen komen. De jaarlijkse meerdaagse studiereis geeft derdejaars en ouder een goed beeld van internationale carrièremogelijkheden en jongerejaars kunnen wat van het buitenlandse onderzoek zien tijdens een tweedaagse studiereis. Door het jaar heen organiseert Proton veel excursies, waaronder speciale eerstejaars- en masterexcursies, lunch- en borrellezingen en een groot scheikundesymposium met enkele andere chemische studieverenigingen.

Wat ontspannende activiteiten betreft wordt een zeer divers aanbod gecreëerd, met een combinatie van sportieve, culturele en andere gezellige activiteiten. Veel activiteiten worden samen met andere verenigingen georganiseerd om te zorgen voor meer integratie tussen Utrechtse studenten en met scheikundestudenten uit andere steden. Om ook masterstudenten meer bij Proton te betrekken organiseren we ook borrels speciaal voor masterstudenten en zijn we ook bij de introducties van de Graduate Schools betrokken.