CursusPlanner | Osiris Gegevens wijzigen | OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON"

ALV

De algemene ledenvergaderingen (ALV's) zijn belangrijk om het bestuur en de leden op één lijn te houden. Bij deze vergaderingen zijn alle leden welkom om hun mening te uiten over de verschillende onderwerpen die op de agenda staan, of hun eigen onderwerpen aan te dragen. Er zijn verschillende soorten agendapunten bij een ALV:

Ter besluitvorming, hier vindt een stemming plaats over een bepaald onderwerp.

Ter kennisgeving, hier kondigt het bestuur een onderwerp aan waar later een besluit over genomen kan worden.

Ter bespreking, hier vraagt het bestuur om de mening van de leden.

Proton heeft vier ALV's per jaar. Dit zijn:

  1. wALV + BLV, tijdens de wissel ALV wordt het nieuwe bestuur benoemd. De daadwerkelijke wissel vindt plaats tijdens de bijzondere ledenvergadering (BLV).
  2. kALV, tijdens de kascontrolecommissie ALV doet de kascontrolecommisie verslag van stichting Proton.
  3. hALV, tijdens de halfjaarlijkse ALV wordt de halfjaarlijkse afrekening gepresenteerd.
  4. vALV, tijdens de voorstel ALV maakt het nieuwe kandidaatsbestuur zich bekend en wordt het verslag van Proton International gespresenteerd.

Als je vragen hebt over de ALV's van Proton, of over specifieke stukken kan je altijd een mailtje sturen naar secretaris@ussproton.nl.

Bestanden

Klik hier voor de uitleg over stemmen tijdens een ALV.

Klik hier voor de uitleg over het indienen van moties en agendapunten.

Klik hier voor voor de uitleg over de agendapunten van de kALV van 8 februari 2024.