CursusPlanner | Osiris OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "Proton"

ALV

De algemene ledenvergaderingen (ALV's) zijn belangrijk om het bestuur en de leden op één lijn te houden. Bij deze vergaderingen zijn alle leden welkom om te komen en hun mening te uitten over de verschillende onderwerpen die wel (of juist niet) op de agenda staan. Er zijn verschillende soorten agendapunten bij een ALV:

  • Besluiten, hier vind een stemming plaats over een bepaald onderwerp.
  • Kennisgeven, hier kondigt het bestuur een onderwerp aan waar later een besluit over genomen kan worden.
  • Bespreken, hier vraagt het bestuur om de mening van de leden.

Proton heeft vier ALV's per jaar. Dit zijn:

  1. wALV (+ BLV), de wissel ALV. Hier wordt het nieuwe bestuur benoemt. Het echte wissellen is tijdens de bijzondere ledenvergadering (BLV).
  2. kALV, de kascontrolecommissie ALV. Hier doet de kascontrolecommisie verslag van de stichting Proton.
  3. hALV, de halfjaarlijkse ALV. Hier wordt de halfjaarlijkse afrekening gepresenteerd.
  4. vALV, hier maakt het kandidaatsbestuur zich bekend en wordt het verslag van PI gespresenteerd.

Als je vragen hebt over de ALV's van Proton, of over specifieke stukken kan je altijd een mailtje sturen naar secretaris@ussproton.nl