CursusPlanner | Osiris Gegevens wijzigen | OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON"

Medezeggenschap

Medezeggenschap is de manier om gehoord te worden binnen de universiteit. Er wordt meegepraat en beslist over allerlei zaken die ook studenten aangaan, zoals de invulling van het onderwijs, huisvesting en het bindend studieadvies. Door deel te nemen in de medezeggenschap kan je je zelf inzetten voor een betere studie. Als je niet in de medezeggenschap zit, maar wel ideeën hebt, kan je die ook bij de medezeggenschappers kwijt, zodat zij er wat mee kunnen doen.

Mail voor al je opmerkingen en/of vragen over je studie en vakken naar oacscheikunde@gmail.com! Ben je geïnteresseerd om volgend jaar in de medezeggenschap plaats te nemen? Stuur dan een mail naar medezeggenschap.scheikunde@gmail.com.

De universiteit is een ingewikkelde organisatie en er zijn vele medezeggenschapsorganen; hieronder vind je het organogram. Klik op het desbetreffende orgaan voor meer informatie. Ook hieronder staat een korte beschrijving van alle belangrijke organen en personen.

Opleidingsadviescommissie (OAC) De OAC is het medezeggenschapsorgaan dat zich bezig houdt met alle zaken betreffende het onderwijs van scheikunde. Dit is de commissie waar je als gemiddelde scheikundestudent dus ook het meest aan kan hebben; als je iets niet is bevallen of er problemen zijn binnen een vak kan de OAC daar iets aan proberen te doen. Daarnaast bespreekt deze commissie alle cursusevaluaties en de bevindingen van de tafelmomenten en S.O.S.-en . Namens de studenten zitten dit jaar Emma Rog (Scheikunde), Joran de Ridder (Scheikunde en Natuurkunde), Tyeisha Lieuwes (Scheikunde) en Quinten Maas (Scheikunde) in de OAC.

Tafelmomenten Elke periode worden er tafelmomenten georganiseerd door de OAC in een van de eerste weken. Hierbij gaan zij met een banner en gratis koekjes buiten de collegezalen zitten en vragen dan om feedback over hun vakken in ruil voor een koekje. Deze feedback wordt via de OAC doorgekoppeld naar de docenten, die dan dringende problemen nog op kunnen lossen in dezelfde periode.

Student Overleg Scheikunde (S.O.S.) Het S.O.S. is een overleg, vaak voor andere activiteiten, wat wordt georganiseerd door het studentbestuurslid in samenwerking met de OAC en DAC. Hier worden mededelingen vanuit het onderwijs gedaan die betrekking hebben op studenten, zoals nieuwe vakken, de medezeggenschap en veranderingen in het OER. Ook worden hier de vakken van die periode besproken om nogmaals feedback te vragen van de studenten. Voor alle vragen rondom onderwijs en studeren kun je hier ook terecht.

College Respons Groep (CRG) Wanneer er nieuwe of vernieuwde vakken zijn, kunnen studenten zich aanmelden om bij de CRG te komen. Deze groep wordt opgericht door de OAC en zij vragen ook de docenten of zij specifieke vragen willen stellen aan de studenten, die ze niet in de cursusevaluatie hebben kunnen stellen. Met de groep wordt dan een moment gepland waarbij ze de nieuwe vakken kunnen evalueren (vaak) onder het genot van een gratis lunch.

Departementsadviescommissie (DAC) De DAC controleert de bestuurlijke aspecten van het Departement Scheikunde. Zij behandelt onder andere de begroting en de afrekening en geeft hier inzichten in. Namens de studenten zitten op dit moment Alex Nijland (Nanomaterials master), Fabian Mohammad (Nanomaterials master) en Inez Klein-Gebbink (Scheikunde) in de DAC.

Opleidingscommissie (OC) De OCs zijn het facultaire equivalent van de onderwijsadviescommissies. Elke OC bestaat uit afvaardigingen van OACs van verschillende opleidingen. Er is een OC-UGS voor de bacheloropleidingen (Undergarduate School) en een OC-GSNS voor de masteropleidingen (Graduate School Natural Sciences), vanuit scheikunde de master 'Nanomaterials Science'. In deze commissie worden zaken als de Opleidings en Examen Regeling (OER) besproken. In de commissie zitten vanuit Scheikunde de docent Ward van der Stam en de student Emma Rog.

Faculteitsraad (FR) De FR is het medezeggenschapsorgaan voor de faculteit. Zij overlegt met de decaan over allerlei zaken die faculteitsbreed spelen. Verder moeten allerlei belangrijke zaken zoals het BSA en alle OERen door deze raad goedgekeurd worden. De rechten en plichten van de FR zijn ook bij de wet vastgelegd. In de faculteitsraad van Bètawetenschappen zit een medewerker en een student van elk departement en een algemeen lid. Namens de medewerkers zit Ina Vollmer erin en namens de studenten Noura Boutghrit.