CursusPlanner | Osiris Gegevens wijzigen | OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON"

Medezeggenschap

Medezeggenschap is de manier om gehoord te worden binnen de universiteit. Er wordt meegepraat en beslist over allerlei zaken die ook studenten aangaan, zoals de invulling van het onderwijs, huisvesting en het bindend studieadvies. Door deel te nemen in de medezeggenschap kan je je zelf inzetten voor een betere studie. Als je niet in de medezeggenschap zit, maar wel ideeën hebt, kan je die ook bij de medezeggenschappers kwijt, zodat zij er wat mee kunnen doen.

Mail voor al je opmerkingen en/of vragen over je studie en vakken naar oacscheikunde@gmail.com! Ben je geïnteresseerd om volgend jaar in de medezeggenschap plaats te nemen? Stuur dan een mail naar medezeggenschap.scheikunde@gmail.com.

De universiteit is een ingewikkelde organisatie en er zijn vele medezeggenschapsorganen; hieronder vind je het organogram. Klik op het desbetreffende orgaan voor meer informatie. Ook hieronder staat een korte beschrijving van alle belangrijke organen en personen.

Collegeresponsgroepen (CRG) / Programme Response Groups (PRG) Elk studiejaar van Scheikunde en MLS heeft een CRG (bachelor) of PRG (master), die bestaat uit willekeurig gevraagde studenten. Deze bespreken elke periode de vakken die worden gegeven en constateren eventuele problemen. Hun bevindingen worden gecommuniceerd naar de docenten en de opleidingsadviescommissie.

Opleidingsadviescommissie (OAC) De OAC is het medezeggenschapsorgaan dat zich bezig houdt met alle zaken betreffende het onderwijs van scheikunde. Dit is de commissie waar je als gemiddelde scheikundestudent dus ook het meest aan kan hebben; als je iets niet is bevallen of er problemen zijn binnen een vak kan de OAC daar iets aan proberen te doen. Daarnaast bespreekt deze commissie alle cursusevaluaties en de bevindingen van de CRGs. Namens de studenten zitten dit jaar Masja Hoogendoorn (MLS), Tim Meijer (Scheikunde), Niels Vreeswijk (Scheikunde) en Laurens Geene (MLS) in de OAC.

Departementsadviescommissie (DAC) De DAC controleert de bestuurlijke aspecten van het Departement Scheikunde. Zij behandelt onder andere de begroting en de afrekening en geeft hier inzichten in. Namens de studenten zitten op dit moment Bram Nanninga (Scheikunde), Bronte Donders (MLS) en Martijn Hut (Scheikunde) in de DAC.

Opleidingscommissie (OC) De OCs zijn het facultaire equivalent van de onderwijsadviescommissies. Elke OC bestaat uit afvaardigingen van OACs van verschillende opleidingen. Er is een OC voor de bacheloropleidingen, een OC voor de opleidingen in de Graduate School Life Sciences (vanuit scheikunde de opleidingen 'Molecular and Cellular Life Sciences' en 'Drug Innovation') en een OC voor de opleidingen van de Graduate School Natural Sciences (vanuit scheikunde de master 'Nanomaterials Science'). In deze commissie worden zaken als de Opleidings en Examen Regeling (OER) besproken.

Faculteitsraad (FR) De FR is het medezeggenschapsorgaan voor de faculteit. Zij overlegt met de decaan over allerlei zaken die faculteitsbreed spelen. Verder moeten allerlei belangrijke zaken zoals het BSA en alle OERen door deze raad goedgekeurd worden. De rechten en plichten van de FR zijn ook bij de wet vastgelegd. In de faculteitsraad van Bètawetenschappen zit een medewerker en een student van elk departement en een algemeen lid. Namens de medewerkers zit Bert Janssen hier in.