CursusPlanner | Osiris Gegevens wijzigen | OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON"

Secties

Op deze pagina vind je informatie over de verschillende secties die vanuit het Departement Scheikunde te vinden zijn. Deze informatie kan je helpen met de keuze voor waar je je bachelor- en/of masterthesis wil volgen. Voor meer informatie kan je ook kijken in het Sectieboekje - het wachtwoord is "Proton" - dat ook ter inzage ligt op de Protonkamer. In dit boekje vind je algemene informatie over de secties, contactgegevens en locatie, maar ook ervaringen van studenten. Onderaan de pagina kun je presentaties vinden van een paar instituten van de Sectie Informatie Avond, waar in staat wat de actuele onderwerpen zijn binnen deze vakgroepen en hoe het is om je bachelor/master thesis hier te doen.

Bijvoet Centre for Biomolecular Research

 • In de vakgroep Biomolecular Mass Spectrometry and Proteomics wordt door middel van massaspectrometrie onderzoek gedaan naar cellen, processen in cellen, eiwitten en andere biomoleculen.
 • Bij Cellular Protein Chemistry wordt onderzoek gedaan naar de mechanismen achter het vouwen van eiwitten en waarom en het vouwen van deze eiwitten zo belangrijk is. Er wordt ook onderzoek gedaan naar ziektes die ontstaan door het verkeerd vouwen van eiwitten.
 • De vakgroep Structural Biochemistry doet onderzoek naar structurele biologie en scheikunde. In dit vakgebied wordt gewerkt met kristallografie en Cryo EM voor de opheldering van vooral eiwitten en andere biochemische moleculen.
 • In de Chemical Biology and Drug Discovery groep wordt onderzoek naar en synthese van chemische verbindingen met medische toepassingen gedaan en er wordt gezocht naar nieuwe geneesmiddelen voor ziektes.
 • De vakgroep Membrane Biochemistry & Biophysics doet onderzoek naar de werking van membranen en hoe deze opgebouwd zijn. Ook wordt er onderzoek gedaan naar ziektes die te maken hebben met fouten in membranen.  
 • In de vakgroep NMR Spectroscopy wordt door middel van NMR spectroscopie in combinatie met moleculaire biologie en computationele structurele biologische methodes onderzoek gedaan naar allerlei biologische processen.

Debye Institute for Nanomaterials Science

 • De Condensed Matter and Interfaces groep houdt zich bezig met halfgeleidende nanostructuren, zelf-assemblage van deze nanostructuren en wordt onderzoek gedaan naar de grootte-afhankelijke eigenschappen van nanokristallen.
 • De vakgroep Inorganic Chemistry and Catalysis is gericht op synthese van en onderzoek naar katalysatoren en soortgelijke materialen die gebruikt worden in gasopslag en processen die te maken hebben met fotochemische omzetting. (Ook deel van ISCC sinds sept 2022)
 • Material Chemistry and Catalysis is gericht op de eigenschappen van materialen.
 • Bij Nanophotonics wordt onderzoek gedaan naar het manipuleren van elektronen, atomen en licht in nanostructuren. Deze complexe interacties kunnen toepassingen vinden in duurzaamheid en levenswetenschappen.
 • Bij Physical and Colloid Chemistry wordt onderzoek gedaan naar colloïdale deeltjes en de interactie tussen deze deeltjes. Bij deze vakgroep wordt gebruik gemaakt van verschillende experimentele technieken om de fysische chemie achter processen te ontdekken.
 • In de vakgroep Soft Condensed Matter and Biophysics​ wordt onderzoek gedaan naar colloïden en zelf-assemblage en naar microscopische technieken die fluorescentiespectroscopie gebruiken.

Institute for Sustainable and Circular Chemistry (ISCC)

 • De vakgroep Organic Chemistry and Catalysis houdt zich bezig met synthese van en onderzoek naar organische verbindingen die gebruikt worden om katalytische processen te verbeteren.
 • De vakgroep Inorganic Chemistry and Catalysis is gericht op synthese van en onderzoek naar katalysatoren en soortgelijke materialen die gebruikt worden in gasopslag en processen die te maken hebben met fotochemische omzetting. (Ook deel van Debye Institute)

Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education

 • De vakgroep Chemistry Education is deel van het Freudenthal Institute, waar men zich bezig houdt met onderzoek naar het verbeteren van onderwijs in wiskunde en de natuurwetenschappen.

Presentaties onderzoeksecties