CursusPlanner | Osiris Gegevens wijzigen | OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON"

College van adviserende Oud-bestuursleden (CAO)

Belasting: Licht
Doel: Ter ondersteuning
Verband: Protongericht

CAO

Het College van Adviserende Oud-bestuursleden (CAO) is opgericht om de kennis die is opgedaan in een bestuursjaar niet verloren te laten gaan. Ieder bestuur levert, na afloop van hun bestuursjaar minimaal twee oud-bestuursleden die gedurende minimaal een jaar in het CAO plaatsnemen. Het CAO kan gevraagd of ongevraagd het zittend bestuur of kandidaatsbestuur adviseren over zaken aangaande het langetermijnbeleid van de vereniging of zaken die op een Algemene Ledenvergadering besproken zullen worden.


« BorrelCie - CEC »