CursusPlanner | Osiris Gegevens wijzigen | OER | Chemograaph

Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON"

Commissie externe contacten (CEC)

Leden:

CEC-passief: v.l.nr. Tess van Eeden, Elena Höppener, Dinja Sanders en Sofie Lazeroms.


Belasting: Licht
Doel: Bedrijfsleven
Verband: Protongericht

CEC

Deze commissie coördineert de sponsoringactiviteiten van de vereniging en haar commissies. De Commissie Externe Contacten (CEC) heeft als doelstelling: 'het vergroten van de continuïteit en eenduidigheid van het sponsorbeleid van Proton'. De Commissaris Externe Contacten is voorzitter van de CEC.

De CEC bestaat twee commissies: CEC-passief en CEC-actief. Het actieve gedeelte van de commissie bestaat uit commissieleden die voor een andere commissie binnen Proton voor sponsoring zorgen. De commissie is bedoeld om overzicht te houden over de commissiesponsoring en eventuele problemen op te lossen.

Het passieve gedeelte dient als adviesorgaan voor de commissaris externe contacten. Dit adviesorgaan bestaat uit de commissarissen externe contacten van de voorgaande drie besturen. Vanwege hun ervaring kunnen zij de huidige commissaris goed adviseren.Het passieve deel van CEC wordt gedurende het jaar om advies gevraagd. Aan het eind van het jaar wordt er geëvalueerd over wat er afgelopen jaar allemaal gespeeld heeft en wat er bereikt is.


« CAO - COz »